Náhradní termín valného shromáždění 2019

.

Vážené dámy, vážení pánové,

dovolujeme si Vás touto cestou informovat o valném shromáždění, plánovaném na 17.6.2020 v prostorách VŠE v areálu – Jižní Město Ekonomická 957, 148 00, Kunratice. Program shromáždění bude rozdělen na dva bloky – dopolední – veřejnosti nepřístupný, zaměřený na vnitřní záležitosti organizace a odpolední blok v posluchárně  JM 105 od 13:00 do 16:00 – veřejnosti přístupný, zaměřený na seznámení s vývojem jednotlivých kauz.
V rámci veřejné části odpoledního programu můžete očekávat projednání a schválení stížnosti Evropské komisi, rozhodnutí o podání Ústavní stížnosti pro porušení práva na účinné vyšetřování a projednání žaloby na ČR k Soudnímu dvoru Evropské unie pro nedodržování mezinárodních dohod o ochraně finančního trhu a závazné legislativy EU k ochraně spotřebitele.
Vyhrazujme si právo na změnu programu i místa konání s ohledem na očekávanou účast. Zejména jde o konkrétní aulu v rámci objektů VŠE (nám. Winstona Churchilla anebo prostory na Chodově) a konec odpoledního programu, kde lze očekávat pozdější ukončení.
Z organizačních i hygienických důvodu žádáme všechny zájemce o účast ať se nám ozvou na e-mailovou adresu: info@pkfcr.cz