Doplnění informací k článku “Čeští vlci z Wall Streetu podváděli a teď pomáhají, z investorů znovu těží”

K  článku na stránkách idnes.cz uvádíme na pravou míru některé informace týkající se PKFČR:

 1. Hlavní činností PKFČR je ochrana spotřebitelů a drobných investorů. Za PKFČR se byznys neskrývá. PKFČR si neúčtuje žádné provize z vymožených peněz. Svým členům pomáhá bezplatně.
 2. Za dobu své existence se PKFČR zabývala problematikou poškozování spotřebitelů zneužitím CFD kontraktů, ale i jinými činnostmi. Například zaznamenávala a v rámci časových možností členů i řešila situace, kdy se spotřebitel cítil poškozen bankou či pojišťovnou (neúměrně vysoké poplatky apod.)
 3. Jelikož se zmiňovaný článek zabýval především problematikou poškozování spotřebitelů pomocí CFD kontraktů a osobou pana Mrvíka, budou následující body převážně k uvedeným tématům.
 4. Členové PKFČR zaznamenali problematiku okolo CFD kontraktů a všimli si, že dohledové orgány ani policie v minulých letech nezakročily dostatečně, aby problém vyřešily. PKFČR odhaduje, že pomocí CFD kontraktů přijdou spotřebitelé a drobní investoři v souhrnu o cca 1 miliardu Kč ročně
 5. V návaznosti na toto zjištění vyvíjeli členové zejména následující činnosti:
  1. informovali ČNB, Finančního arbitra a Policii ČR o poškozování spotřebitelů pomocí CFD kontraktů a předali důkazy o této činnosti
  2. informovali média a politiky o této problematice
 6. Vztah pana Mrvíka a PKFČR:
  1. PKFČR ví, že se pan Mrvík zabývá vymáháním pohledávek vzniklých nezákonným využíváním CFD kontraktů
  2. Členové PKFČR pozorně sledují možný konflikt zájmů mezi účelem PKFČR (ochrana spotřebitele) a činností pana Mrvíka mimo PKFČR (vymáhání pohledávek)
  3. Pan Mrvík byl upozorněn, že:
   1. Dostane-li se do situace, kdy se bude muset rozhodnout mezi účelem PKFČR a vlastním byznysem, musí se rozhodnout ve prospěch účelu PKFČR, jinak bude v souladu se stanovami vyloučen
   2. Cílem PKFČR je, aby spotřebitelé nebyli pomocí CFD poškozováni. Až se toho podaří docílit, pan Mrvík o svůj vymáhací byznys přijde
 7. Na závěr doplníme samozřejmou skutečnost, že členství v PKFČR není podmínkou spolupráce s p. Mrvíkem ani naopak. V článku je správná informace, že Dominik Mrvík je viceprezidentem PKFČR. Nesprávné tvrzení je, že ji vede. Vede ji prezidium. Pan Mrvík není oprávněn za PKFČR jednat samostatně bez souhlasu prezidia.

31.10.2018                                  Pavel Strejc, prezident PKFČR