Reakce společnosti SEFERIOS

..

Reakce společnosti SEFERIOS s.r.o. na reklamaci poškozených klientů.

Rozhodli jsme se uveřejnit, jakým způsobem reaguje ve chvíli, kdy se spotřebitelé začnou domáhat svých práv. Reagují tak na veřejnoprávní výzvu, uveřejněnou na našem webovém portálu. Důvodem, proč se tato společnost nachází v dané výzvě je to, že odmítá reagovat na reklamace spotřebitelů, neprofesionálních členů PKFČR, ale i jednotlivců, kteří řešili situaci sami.
V případě spotřebitelů pak obdobnými výzvami, vyhrožováním civilními soudy nebo návrhy naprosto nesmyslných kompenzací formou vrácení 10-20% peněz, o které klienty připravila prostřednictvím svých zaměstnanců či spolupracujících agentur.
Tito lidé se na nás, profesní spotřebitelkou organizaci, pak obracejí z důvodu vymožení svých zákonných práv, kde jsme nejenom povinni poskytnou pomoc, ale cítíme i závazek vůči lidem kontaktujícím na nás mnohdy v případech, kdy jim jednání společnosti Seferios s.r.o. citelně zasáhlo do osobního či pracovního života.

V žádném případě se nenecháme zastrašovat ani zastavit, naopak, toto jednání vnímáme jako reakci na rostoucí tlak na vymožení práv poškozených lidí, a jako důkaz, že svou činnost odvádíme zodpovědně a svědomitě