PKFČR a Piráti varují před podvody na kapitálovém trhu

Pirátská strana

 

V posledních měsících přibylo nespočet poškozených klientů podvodných společností, které provozují obchodování s CFD deriváty.

Klienti byli nalákáni na obchodování převážně konzervativních akciových titulů. Podvodné firmy ani klienti ale reálně neobchodují na žádné burze. Obchodují pouze na serveru dané společnosti, jedná se tedy o podvod.

 

Cílem nekalých praktik zástupců některých společností je primárně připravit klienty o investované prostředky skrze nevhodné investování nebo vysoké poplatky. Takové společnosti různě vznikají, zanikají či mění název. Zástupci daných společností kontaktují potenciální klienty obvykle přes telefon. Nabízejí jim možnosti zhodnocení finančních prostředků investováním především na akciovém trhu. Klientům už nicméně nezdůrazňují, že se jedná o velmi rizikovou investici, pro kterou je nutné dostatek znalostí finančního trhu i času k administraci obchodů. Naopak je často klamným způsobem nutí ke vložení prostředků na online platformu. Nevysvětlují často ani princip obchodů s CFD.

CFD jsou finanční deriváty, které umožňují investorům těžit z nárůstu nebo poklesu cen podkladových finančních instrumentů a často se používají ke spekulaci na tyto ceny. Například v případě akcií se jedná o derivát, který umožňuje spekulovat na pohyby cen těchto akcií, aniž by investor musel podkladové akcie sám vlastnit. Může se tak v některých případech jednat pouze o “sázecí hru”, kdy ztráta klienta je zároveň zisk zprostředkovatele a naopak. Zprostředkovatel tak v těchto případech nemá žádný zájem zhodnotit klientovy prostředky.

Spory s klienty často společnosti řeší tak, že jim vrátí zlomek investovaných prostředků a zároveň je přesvědčí, že se jedná o jejich chybu. V těchto případech navíc často nejsou tyto společnosti vázaných zástupců dostatečně regulovány českým dozorovým orgánem ČNB, protože se odvolávají na zastupovanou společnost s licencí udělenou v jiné zemi. Finanční arbitr odmítá řešit spory mezi klientem a českým vázaným zástupcem, který zastupuje zahraniční subjekt.

Vzhledem k tomu, že regulátoři nemohou ochránit klienty před jejich špatnými rozhodnutími, v některých zemích včetně Spojených států zakazují nebo omezují používání CFD. V Evropě jsou snahy za účelem ochrany spotřebitelů omezit úroveň tzv. pákového efektu, který může neinformované klienty rychle připravit neodborným zásahem o velkou část prostředků.

PKFČR a politická strana Piráti doporučují všem, tyto společnosti ignorovat. Pokud ale máte zájem zhodnotit svůj kapitál burzovní cestou, dávejte pozor s kým chcete spolupracovat a jak moc riziková ta cesta je. Vyhledávejte např. americké obchodníky s dlouhou historií a pozitivní zpětnou vazbou.

„Se situací ohledně nekalých praktik při investování pomocí obchodů s CFD jsem byl seznámen stejně jako několik dalších poslanců z jiných stran. Předpokládám, že bychom měli tuto praktiku nesolidních společností probrat na jednání příštího podvýboru pro bankovnictví, pojišťovnictví a finanční trhy i se zástupci ČNB. Základem předcházení klamání spotřebitelů je především objektivní a dostatečné informovaní potenciálních klientů,“ uvádí pirátský poslanec a místopředseda podvýboru pro bankovnictví, pojišťovnictví a finanční trhy Tomáš Martínek.

 

Pirátská strana
Tomáš Martínek, poslanec Poslanecké sněmovny