Jak se stát členem

 

O členství můžete požádat po vyplnění přihlášky a zaplacení členského příspěvku. Výhody a ceník členských kategorii naleznete níže.

Členem Profesní komory finančníků se může stát každá právnická a fyzická osoba.

Pro přijetí do Profesní komory finančníků České republiky musí zájemce splnit následující podmínky:

1. seznámit se a akceptovat Stanovy Profesní komory finančníků České Republiky

2. seznámit se a akceptovat Etický kodex člena Profesní komory finančníků České republiky,

3. vyplnit přihlášku, uhradit členský příspěvek podle vámi vybrané kategorie

Po splnění všech podmínek rozhoduje o přijetí nového člena Prezidium.

Členství
Základní kategorie
Pro FO/PO
CZ3000
Základní kategorie
 • Přístup na www stránky PKFČR i do neveřejné části,
 • Právo používat logo „Člen PKFČR“,
 • Bezplatný „prolink“ z webových stránek PKFČR na www stránky člena
 • Právo účastnit se akcí organizovaných PKFČR za ceny pro členy PKFČR,
Členství
Kategorie I.
Pro FO/PO
CZ5000 /10000
Kategorie I.
 • Rozsah služeb: základní služby viz bod A – D
 • Prezentace člena v rozsahu 500 znaků a 3 fotografií v členském seznamu na www PKFČR,
 • Bezplatná účast 1 osoby na semináři nebo konferenci organizované PKFČR za kalendářní rok
 • 20% sleva na propagaci a akce pořádané PKFČR,
Členství
Kategorie II.
Pro FO/PO
CZ10000 /15000
Kategorie II.
 • Rozsah služeb: základní služby viz bod A – D
 • Prezentace člena v rozsahu 1000 znaků a 10 fotografií v členském seznamu na www PKFČR,
 • Bezplatná účast 1 osoby na semináři nebo konferenci organizované PKFČR za kalendářní rok
 • 20% sleva na propagaci a akce pořádané PKFČR,
 • Bezplatná certifikace odborné kvalifikace jedné osoby nebo bezplatná recertifikace dvou osob